“ ज्ञान-बल-शील”

 Kailas Shikshan Mandala’s

 ARTS AND COMMERCE COLLEGE, RAHU

 Tal- Daund, Dist -Pune, 412207

 (Affiliated to Savitribai Phule Pune University, Pune-ID.No.PU/PN/AC/195/03-221/05)Estd-2003

 artscommercerahu@gmail.com

 Principal. Prof.Vikas Bhanudas Takale

  1. Home
  2. Docs
  3. Files
  4. Administration
  5. Management

Management

Sr. No. NameDesignation
1Shri.Adv. Rahul Subhash KulPresident
2Shri. Shivaji Dhondiba SonawaneVice-President
3Shri. Parshram Bhikoba ShindeSecretary
4Shri. Krushnrao Dinkar NimbalkarTreasurer
5Shri. Kisan Dinkar ShindeDirector
6Shri. Arun Rajaram NawaleDirector
7Shri. Chimaji Mhasku KulDirector
8Shri. Prakash Mohanlal BafnaDirector
Close Menu